Mashkawi-Manidoo Bimaadiziwin Spirit to Soar (Anishinaabemowin version)

In the wake of an inquest into the mysterious deaths of seven First Nations high school students in Thunder Bay, Ont., Tanya Talaga examines what — if anything — has changed since the youths died.

Available on CBC Gem

Mashkawi-Manidoo Bimaadiziwin Spirit to Soar (Anishinaabemowin version)

The Passionate Eye

Ashuy miidashii biiboon, niishwasii aniishiinabewii oshkadiizak gagiikiinohoomagoosiiwaach gagii’gooshkoo niibowaach oho’mah aniimikii wiikwedong, Ontario. Masiinatesiichiigewiinii Tanya Talaga eh’giinanagachiihachin shamaganiishun, miisiiweh diibachiimowinun eh’goh kichii ogiimawining eh’gah gegoon eh’iigiidowaach oho’weh gagiichiishiiwebuk megwaach oho’mah dashiikewining.

Dasiin awashiish egiisagiihaganech odiipenchiigewining eh’goh odashiigewining mawaach egiichiinedagoosiiwach. Megwaach gabiinanadogiikenchiigadek gagii’gooshko niibowaach oshkadiizak, Talaga eh’gagwedech ashuy’nah gegoon gii’anchiiseh apii gagii’niiboowach oshkadiizak.

Over a decade, seven First Nations high school students died mysteriously in Thunder Bay, Ontario. Journalist Tanya Talaga looks at why the police, the media and government have remained indifferent to the tragedy unfolding in this community.

Each student came from a family and community that loved them. In the wake of an inquest into their deaths, Talaga asks if anything has changed since the youths died.

An English version of Mashkawi-Manidoo Bimaadiziwin Spirit to Soar is coming to The Passionate Eye on CBC on Sept. 24 at 9 p.m. (9:30 NT).