CBC News: Winnipeg at 6:00 | Jul 25, 2012 | 31:02

CBC News: Winnipeg - July 25, 2012

CBC TV News, Weather and Sports from Winnipeg

Now Playing on CBC Radio Help Refresh

CBC Radio One

Listen Live Ottawa change

CBC Radio 2

Listen Live Eastern change

CBC Radio 3

Listen Live Radio 3