Budget impact on Ottawa

CBC News: Ottawa at 6:00

CBC's Steve Fischer examines Ottawa's spending blueprint for 2013.

More From News/Canada/Ottawa