Championship Showdown: Bareback

Sports

Clint Cannon wins the Championship Showdown at the Calgary Stampede.

More From Sports/Calgary Stampede/The Archive