CBC News: Ottawa at 6:00 | Jul 4, 2013 | 30:02

CBC News: Ottawa - July 04, 2013

CBC TV News, Weather and Sports from Ottawa

Now Playing on CBC Radio Help Refresh

CBC Radio One

Listen Live Ottawa change

CBC Radio 2

Listen Live Eastern change

CBC Radio 3

Listen Live Radio 3